Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวมุสลิมไทย  
วินัยเผย ไทย-บราซิล สองยักษ์ใหญ่ฮาลาลเริ่มจับมือกัน

๐สื่อศูนย์กลางฯ 


มุสลิม 1,800 ล้านคนในโลกทุกวันนี้คือหนึ่งในสี่ของประชากรโลก อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือประเทศอิสลามหรือโอไอซี (Organization of Islamic Cooperation)จำนวน 1,280 ล้านคนอยู่นอกประเทศสมาชิกโอไอซีอีก520 ล้านคน มุสลิมทั้งหมดต้องการบริโภคอาหารฮาลาลด้วยกันทั้งนั้น
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าฮาลาลเป็นภาษาอาหรับแปลว่า “อนุมัติ” คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าฮาลาลหมายถึงเฉพาะอาหารซึ่งเป็นความเข้าใจผิดฮาลาลครอบคลุมทั้งอาหาร สิ่งที่มิใช่อาหาร และบริการต่างๆ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภค ผลิตภัณฑ์ยา บริการทางการแพทย์ การเงินธนาคาร โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว แม้กระทั่งไอซีที”“ตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือในวันนี้สนใจผลิตภัณฑ์ฮาลาลมากขึ้นในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในวันนี้ตลาดฮาลาลเฉพาะอาหารอาหารในโลกนี้มีมูลค่าประมาณ  1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินบาทไทยสูงถึง 33ล้านล้านบาทต่อปี หากนับรวมผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหารด้วยแล้ว ตลาดฮาลาลมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยมีบราซิลเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ที่สุด ขณะที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีกระบวนการรับรองฮาลาลที่ใช้แนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับที่ก้าวหน้าที่สุด นี่จึงเป็นที่มาของความร่วมมือของสองยักษ์ใหญ่ในตลาดฮาลาลของโลก”
“แม้บราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลรายใหญ่ของโลกแต่ยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่างกับประเทศไทยที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในระดับสูงทำให้บราซิลให้ความสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยจึงได้ประสานความร่วมมือมาทางกระทรวงการต่างประเทศ ขอปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของบราซิลโดยประเทศไทยจะได้พันธมิตรศักยภาพสูงที่จะสนับสนุนงานด้านการตลาดเพื่อการส่งออกสินค้าฮาลาลไทยสู่ตลาดโลกด้วย”


ในงานความร่วมมือดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการนำคณะผู้แทนฮาลาลไทยเยือนประเทศบราซิลเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเดินหน้าความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้งสองประเทศ

 


คณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงต่างประเทศนำโดยนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงฯ มีนายชุตินธร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นายทรงศัก สายเชื้ออธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้และนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลร่วมทีม ในส่วนผู้แทนฮาลาลประเทศไทย นำโดยพ.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายอิบรอเหม อาดำ ผู้แทนสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยโดยได้พบปะหารือกับหลายหน่วยงานของประเทศบราซิล อาทิ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ของบราซิลสภาอุตสาหกรรมของนครรีโอเดอจาเนโรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ FIOCRUZและที่สำคัญคือ การลงนามความร่วมมือกับองค์กรมุสลิมหลักของบราซิลคือFederation of Muslim Associations in Brazil (FAMBRAS)

รศ. ดร. วินัย กล่าวถึงกิจกรรมฮาลาลบราซิลว่า “บราซิลใช้ศักยภาพของชาวอาหรับอพยพเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมฮาลาล ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและมีวัตถุดิบปศุสัตว์ราคาถูก รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ บราซิลจึงได้เปรียบในการแข่งขันทั้งนี้FAMBRAS ได้ก่อตั้งสถาบัน Brazilian Islamic Center for Halal Food Stuffหรือ Cibal Halal ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อให้สินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกมีคุณภาพตามมาตรฐานฮาลาลมีการส่งผู้เชี่ยวชาญออกไปตรวจสอบบริษัทหรือโรงงานต่างๆ ที่ผลิตสินค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บราซิลยังผูกเรื่องฮาลาลเข้ากับงานความรับผิดชอบของสังคมหรือ CSR เช่น การดูแลฮาลาลให้ปลอดจากแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงแรงงานทาสด้วยเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตาม บราซิลยอมรับว่าเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยมีความก้าวหน้าจึงขอเรียนรู้”


ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้นำเสนอผลงานของฮาลาลประเทศไทยและ Thailand Diamond Halal ให้ทางบราซิลได้ศึกษาแนวทาง ทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพฮาลาลของทั้งสองประเทศให้ก้าวไกลในตลาดฮาลาลโลกต่อไป
-มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 
Content Name : เว็บลิงค์ 0
Model : Web design v.1.0
 
เครือข่ายเว็บ
Content Name : เครือข่ายเว็บ 0
Model : Web design v.1.0
 
Copyrights © 2009 www.thaiislamiccenter.com All Rights Reserved.
counter